Kde brát kontakty?

S touto otázkou se potkávám denně… Existuje stručná či podrobnější odpověď. Ta stručná zní: "všude" nebo také "kdekoli", ale bohužel je uspokojivá jen pro malé procento obchodníků. Pojďme se spolu raději soustředit na variantu druhou – podrobnější.

Řekněme tedy, že jsem se právě dala na karieru obchodníka, a tedy vím, že si "na chleba" budu vydělávat prodejem svých produktů, výrobků či služeb. V praxi to znamená, že si je ode mne NĚKDO musí KOUPIT. Ale KDO? Otázkou, kde vzít kontakty na své budoucí klienty, se již trápil nejeden obchodník. Pokud začínáme a nemáme vybudovanou žádnou klientskou základnu, musíme začít u sebe a vlastních kontaktů z průběhu našeho života – rodina, přátelé, školy, zaměstnání, zájmové činnosti anebo lidé ze sousedství, z fronty u lékaře, na poště, v obchodě. Důležité je, že tady už máme vybudovány určité vztahy. Zkusme to tedy nějak roztřídit…

Telefon

Za život se nám v něm nastřádá spousta kontaktů a ruku na srdce – kdo z těchto lidí ví, čím se právě zabýváte? Nejde jen o to, že oni sami musí mít okamžitě potřebu si od nás něco koupit, ale mohou mít informace o naší práci a využít nabídky později. Co je ale důležitější – mohou mít svůj okruh přátel a známých, kteří by naši nabídku využili rádi a okamžitě. V tuto chvíli se dostáváme k další kategorii…

Doporučení

Rozumíme tím zprostředkování kvalitních kontaktů z okruhu svých známých od našeho kontaktu z telefonu či od našeho již spokojeného zákazníka. Přes doporučení se dostanete na známé svých známých, které zatím neznáme. Každý přímý obchodník ví, že bez doporučení se dlouhodobě neobejde a neuživí. Dovednost brát si doporučení a umět je vytěžit je jedna z největších obchodních dovedností, ale o tom JAK, si povíme jindy.

Internet

Na internetu je spousta možností, jak získávat nové kontakty, tak se zkusme zaměřit na ty nejběžnější. Mezi ně můžeme počítat zejména tyto:

  • sociální sítě
  • diskusní skupiny a blogy
  • www stránky

sociální sítě

Možná nejste příznivci Facebooku či jiných sociálních sítí, ale pokud jsme obchodníci, neměli bychom přehlížet nemalou skupinu lidí, která tyto sítě navštěvuje a aktivně využívá. Druhou stránkou registrace na těchto sítích je fakt, že se můžeme potkat s lidmi, s kterými jsme ztratili vzájemný kontakt. Se sociálními sítěmi se dá velmi dobře pracovat, upoutávat pozornost na zajímavosti, ale i problémy. Některé sítě jsou určené ke komunikaci, jiné k zábavě, seznamování, ale i k představení svých profesí. Nechci tu jmenovat spousty sociálních sítí, protože jich je hodně a každou chvíli vznikají další, ale snad se shodneme na tom, že Facebook je, alespoň prozatím v této oblasti, všeobecně známý fenomén… Z mého pohledu určitě stojí za pozornost i LinkedIn (linkedin.com), což je v ČR známá „sociální síť pro profesionály“, zaměřená na profesní kontakty.

diskusní skupiny a blogy

Účastníte se na internetu různých diskusí a čtete nebo snad sami už píšete blogy, zabývajících se problematikou, o kterou se zajímáte? Pak máte v rukou další zajímavý zdroj kontaktů na lidi, kteří mají alespoň jeden stejný zájem jako vy a je jen na Vás, jestli je oslovíte a jak je zaujmete… A pokud se cítíte být odborníkem v určitém oboru, a ještě to neděláte, rozhodně zvažte i možnost psát blogy vlastní, kterými si také získáte pozornost a tím i nové kontakty…

www stránky

Internetové stránky obecně mohou být pro Vás zdrojem kontaktů, ať už to jsou stránky různých firem nebo spolků a organizací, databáze kontaktů apod.
Společenské události a akce
Pokud chcete rozšiřovat okruh svých kontaktů, účastněte se různých společenských událostí a akcí. Je to příležitost seznámit se při příležitosti, která se netýká obchodu. Takže se účastněte tolika akcí, kolika můžete. Vyberte si z okruhu, který Vás zajímá, různé výstavy, veletrhy, přednášky, semináře, společenské večery, byznys snídaně a jiné.

Opravdu všude

A v neposlední řadě je získávání kontaktů o schopnosti se seznamovat, takže absolvujte nějaký seminář na toto téma a až se dostatečně zdokonalíte, nakonec dojdete k tomu, že nové kontakty lze získat opravdu kdekoli i ve frontě na WC.