Hřbitovy jsou plné nepostradatelných lidí

Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí (G Clemenceau)
Znáte ten pocit, že nemůžete odjet, protože musíte dodělat toto, nebo ono a bez VÁS to zkrátka a dobře nebude fungovat? Máte kolegu či nadřízeného, bez kterého se prostě nic neobejde? Myslím, že s tímto verdiktem jsme se potkali všichni. Kdo zažívá ten pocit nepostradatelnosti sám na sobě, toho upřímně lituji, ale zároveň chápu. Má nepostradatelnost byla jen krůček od hřbitova… Mám tzv. štěstí v neštěstí a věděla jsem již dlouho, že si kopu hlubokou jámu na jedinou jistotu, co v životě máme, na smrt. Čímž nechci hned stresovat všechny, že si svůj základ už zcela jistě vykopali také 😊, spíš chci říct, že mě to vyděsilo natolik, že jsem se zastavila a zamyslela se nad vším, kde dělám chybu. A ejhle, ONO se beze mě nic nestalo, jen cesty lidí v mém okolí změnily směr a ten můj směr se ubíral tam, kam měl a s tím, s kým měl 😊.
Má rada zní: „Stresátoři! Nedělejme stresy, že máme samé stresy, nebo se ustresovaně ustresujeme 😊“
Obecně:
Stresory jsou podněty, které vyvolávají stres. Většinou jsou chápány jako vlivy, které negativně působí na člověka. Člověk prožívá stres opakovaně vzhledem k dřívějším zkušenostem. Procvičování, praxe nebo úspěch v určitých situacích úroveň stresu snižuje. Naopak potrestání nebo selhání ji zvyšuje. Důležitá je sociální podpora. Například přítomnost kolegy, který nám věří, nás podpoří při překonávání stresu. Kupodivu přítomnost přítele může vytvářet úzkost a tím snižuje schopnost překonávat stres. Individuální rozdíly mezi lidmi způsobují, že stejnou situaci prožívají někteří pracovníci jako vysoce stresovou, jiní ji jen stěží postřehnou.
Stresory dělíme na:
• fyzikální stresory – změny ročních období, meteorologické vlivy, změny tlaku vzduchu, přírodní katastrofy, nehody, úrazy, znásilnění, ale hlavně alkohol, nikotin kofein, radiace, nízký obsah kyslíku ve vzduchu, vibrace, hluk apod.
• emocionální stresory – úzkostnost, zármutek, obavy a strach, nenávist, nepřátelství, zloba apod.
• mini-stresory – mírné okolnosti nebo podmínky vyvolávající stres (např. dlouhodobé napětí v partnerském vztahu)
• makro-stresory – děsivě působící vlivy, které mohou být krátkodobé, ale mají závažné důsledky
Nejčastější stresory v pracovním prostředí:
• pracovní přetížení,
• mimořádná zodpovědnost,
• konflikty a nejistota,
• profesní kariéra,
• organizační změny,
• interpersonální vztahy v organizaci,
• konflikt rolí.
Stres ovlivňuje výkonnost pracovníků (napříč firmou i profesemi). Ovlivňuje i studium, sportovní zápasy, … Hůře ho snáší úzkostní, neurotičtí a silně ctižádostiví jedinci. Pravdou však je, že i tzv. flegmatici na tom nejsou nejlépe. Oni totiž stres v sobě nevědomě potlačují. O to závažnější projev zhroucení pak může být, pokud pomyslná čára nevšímavosti stresových indikátorů byla překročena. Co vlastně ovlivňuje výkonnost člověka?
• subjektivní předpoklady jedince
• vlastnosti a schopnosti člověka uplatňované při práci
• kvalifikační předpoklady člověka (znalosti a dovednosti)
• vlastnosti člověka – vytrvalost, odolnost vůči dlouhodobé zátěži
• objektivní předpoklady k pracovnímu výkonu
• objektivní zajištění práce, technologie a technické vybavení
• organizace a řízení pracovního procesu
• způsoby hodnocení a odměny za práci
• vnější pracovní podmínky
• sociální podmínky
• neobvyklé situační vlivy (úrazy, havárie, požáry, výpadky proudu)
Takže přátelé, sami vidíte, kolik věcí ovlivňuje náš život, naší práci, naše výkony, naší budoucnost. Jestli můžu poradit, zastavte se, proběhněte jen tak v mysli svůj život, zeptejte se sami sebe, jestli stojí za ty stresy a pokud ano, jupíjou užívejte si ho, co to dá… Kdyby však Vaše odpověď byla ne, nevadí, postěžujte si, poraďte se, obraťte se na odborníky, udělejte cokoliv, jen se nekácejte 😊.